Får/get-veterinärmedicinska läkemedel

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
  • Banner 4
  • Banner 5
Nedan finns veterinärmedicinska läkemedel som kan ordineras förhäst.Dessa mediciner förhorsekommer i olika doseringsformer, inklusive oral lösning, bolus, injektion, premix, lösligt pulver och så vidare, de populära produkterna är1 % ivermektininjektion, LA 20 % oxytetracyklininjektion, penstrep 20/20 injektion, 600 mg albendazol bolus, multivitamininjektion, levamisol+oxiklozanidsuspension, 12,5 % Amitraz-lösning,prokain penicillin pulver för injektionoch så vidare.