Vatten-veterinärmedicinska läkemedel

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
  • Banner 4
  • Banner 5
Nedan finns veterinärmedicinska läkemedel som kan ordineras förvatten-.Dessa mediciner förfiskfinns i olika doseringsformer, inklusivelösning, pulveroch så vidare, de populära produkterna är10 % florfenikolpulver för fisk, 0,5 % diclazurilpulver, 10 % enrofloxacinpulver, sammansatt sulfametazinpulver, 10 % povidonidoinlösning,och så vidare.