Husdjur-veterinärmedicinska läkemedel

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
  • Banner 4
  • Banner 5
Nedan finns veterinärmedicinska läkemedel som kan ordineras förhusdjur.Dessa mediciner förhusdjurfinns i olika doseringsformer, inklusiveläsplatta, injektion,häll på lösningoch så vidare, de populära produkterna är mibemycinoxim och praziquantel tablett, albendazol tablett, doxycyklin hyclate tablett, meloxicam injektion, ivermektin injektion, abamectin pour-on lösning,och så vidare.