Nötkreatur-veterinärmedicinska läkemedel

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
  • Banner 4
  • Banner 5
Nedan finns veterinärmedicinska läkemedel som kan ordineras förnötkreatur.Dessa mediciner förnötkreaturkommer i olika doseringsformer, inklusive oral lösning, bolus, injektion, premix, lösligt pulver och så vidare, de populära produkterna är1 % ivermektininjektion, 5 % oxytetracyklininjektion, tylosininjektion, penstrep-injektion, 2500 mg albendazolbolus, multivitamininjektion, 10 % albendazolsuspension, multivitaminlösligt pulver, 0,5 % eprinomektin hällande på lösningoch så vidare.