Häst-veterinärmedicinska läkemedel

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
  • Banner 4
  • Banner 5
Nedan finns veterinärmedicinska läkemedel som kan ordineras förhäst.Dessa mediciner förhorsekomma in olikafunktioner, Inklusiveantiparasiterande läkemedel, kosttillskott läkemedel och så vidare, är de populära produkterna0,4 %ivermektingel maskspruta, 2,5 % albendazolsuspension, 10 % dextranjärninjektionoch så vidare.